Är det folket som plåtar de orena bilderna?

I det förra numret av SJFs medlemstidning Journalisten kunde man läsa en debattartikel av fotograferna Lisa Thanner och Peter Claesson, båda yrkesverksamma i Göteborg. Rubriken var ”Dags att tränga tillbaka bildföroreningarna”. Som du anar av rubriken går insändaren ut på att de två professionella fotograferna vill sätta stopp för bildpublicering från icke yrkesverksamma fotografer. De skriver bl a […]

Läs mer